Oralna hirurgija

ORALNA HIRURGIJA

U stomatološkoj ordinaciji Širbegović radimo čitav niz hirurških intervencija.
 Najčešće intervencije koje radimo su hirurško vađenje zuba, vađenje impaktiranih zuba, apikotomija, gingivektomija, implantološke zahvate kao što su implantacija zuba, augmetacija kosti i sinus lift.

Sve intervencije se u lokalnoj anesteziji koje izvodi doktor specijalista oralne hirugije. 

HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA

Hirurško vađenje zuba se odnosi na slučajeve vađejnja zuba kada je potrebna intervencija oralnog hirurga. Zub se vadi u lokalnoj anesteziji, a intervencija može da bude neprijatna jer se osjeća pritisak, ali je u suštini bezbolna.

IMPAKTIRANI ZUBI

Umnjaci niču posljednji , često u čeljustima nema dovoljno mjesta za njih , pa se na kraju završi sa njihovim vašenjem. Ponekad se pojave u ustima samo do pola ili se uopšte ne vide. Takve zube nazivamo impaktirani zubi.

APIKOTOMIJA ZUBA

Apikotomija predstavlja manji hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom na njemu. Nju radimo kada se periapikalni proces ne smanjuje nakon endodontskog zahvata. 

IMPLANTACIJA ZUBA

Da bi nadoknadili jedan ili više trajno izgubljenih zuba, korisite se zubni implantati. Implantati za zube koriste za različite indikacije bezzubosti, parcijalne ili totalne, tako da je najbolje da se posavjetujete sa doktorom.

SINUS
LIFT

Sinus lift je zahvat kojom se dno maksilarnog sinusa podiže prema gore.Podizanje sinusa je postupak koji se izvodi radi povećanja količine kosti u predjelu gornje vilice, radi ugradnje jednog ili više implantata. 

GINGIVEKTOMIJA

Gingivektomija je hirurški zahvat koji predstavlja odstranjivanje dijela zubnog mesa. Ne odstranjuje se cijela gingiva, već samo zid džepa. Njome se mogu korigovati  nepravilnosti gingive i postići estetika osmijeha.

Za sve dodatne informacije u vezi zahvata iz domena oralne hirurgije možeta nas kontaktirati na neki od kontakata OVDJE ili nas pozovite klikom: