Dječija stomatologija

Zdravi zubi, zdravo dijete.

Poznato je bolesti zuba i usne šupljine kod djece mobu biti žarišta koja prouzrokuju bolesti drugih organa. Djeca sa zdravim zubima su zdravija, bolje govore i lakše žvaču hranu.

Prema istraživanju Stomatološkog fakulteta u Sarajevu  broja karioznih, izvađenih i plombiranih zuba prosječnog šestogodišnjaka u Bosni i Hercegovini iznosi 6,7 (KEP index), što znači da prosječan šestogodišnjak već ima 6 pokvarenih zuba.

Ovakvo stanje se dešava zbog toga što odrasli i djeca odolaze stomatologu kada dođe do bolova!!

Obzirom da je stomatološki rad stresan za sve, pa i za djecu, zadatak stomatologa je da djetetov posjet učini što ugodnijim.  Stomatolog svojim odnosom prema djetetu mora stvoriti osjećaj brige i navike održavanja zdravlja zuba, a ne da kod djece stvori strah. Bitno je da se sve interencije prođu kroz igru, smijeh i zabavu koliko god je to moguće i da se dijete ne iscrpljuje više nego je to potrebno.

Dječija stomatologija Sarajevo - Stomatološka ordinacija a&s - dr. Ema Adrović-Širbegović - ordinacija-ais.ba